Our Faculty

Xuewu W Wang

Associate Professor of Finance

PhD, University of Michigan-Ann Arbor

Finance

(203) 582-7404
Xuewu.Wang@quinnipiac.edu
SB-DNF

Click here for more information about Xuewu W Wang

 Back to Faculty Listings